د مالیې وزارت د ګمرکاتو عمومي رییس سره د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر لېدنه

د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي د مالیې وزارت د ګمرکاتو عمومي رییس رشاد پوپل سره په لېدنه کې، د هوایي چلند د یو شمېر پروژو د پراختیا ورکولو لکه: د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پراختیا او معیاري سازي او د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې، د نوي ګمرک جوړولو په اړه خبرې کړ.

د لېدو په ترڅ کې د کندهار نړیوال هوایي ډګر مشر احمدالله فیضي او د هوایي ډګرونو د ریاست سرپرست انجینیر حامد نوري هم حضور درلودل.

د عامه اړیکو او اطلاعاتو آمریت

د سلواغه ۸