د کندهار نړيوال هوايي ډګر څخه څلوېښت ټنه وچه مېوه هندوستان ته ولېږدول شول.

په ليږدول سوې ميوه کي ۳۰ ټنه کشمش او ۱۰ ټنه توري وڅکي شاملي وې، چي تيره ورځ د کارګو پرواز په وسيله د کندهار نړيوال هوايي ډګر څخه هندوستان ته ولېږدول شول.


د هند او افغانستان تر منځ د هوايي دهلېز تر پرانيستلو وروسته دا د کارګو پنځم پرواز دی چي د کندهار نړیوال هوايي ډګر څخه هندوستان ته تر سره کېږي.