د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر د RCC «د کانکریتي دیوار پروژه» تړون لاسلیک شوه

د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر د RCC د کانکریتي دیوار د پروژې تړون د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې او د غلام رسول ودانیز شرکت ترمنځ لاسلیک شوه.


د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي د دې شرکت د مرستیال له ښاغلی بهرام علي سره نوموړې قرارداد لاسلیک وکړې.
د داوطلبو شرکتونو د آفرونو د پروسې تر ارزونې وروسته دغې شرکت ګټونکې وپېژندل شوه او یاد قرارداد تر یوکال پورې د ۷۱۱۹۰۵۵۰افغانۍ په لګښت دغه شرکت ته وسپارل شوه.
د عامه اړیکو او اطلاعاتو آمریت
۱۳۹۶ د کب ۲۰