د اتحاد هوایي شرکت خپل عبوري پروازونه د افغانستان د فضا د لویدیز – ختیځ نوي لارې څخه پیل کړل

د اتحاد هوایي شرکت نن ورځ د ملکي هوایي چلند ادارې د تائید څخه وروسته خپل عبوري پروازونه د افغانستان د لویدیز – ختیځ نوي هوایي دهلیز له لارې پیل کړل.
ټاکل شوې ده چې دا هوایي شرکت هره ورځ د دې دهلیز له لارې اته پروازونه ترسره کړي چې د ملکي هوایي چلند ادارې عواید لوړوي او د افغانستان ایرناویګشن سیستم کې د هوایي شرکتونو د باور څرګندونه کوي.
د یادونې وړ ده چې دا پروازونه دمخه له پاکستان د فضا څخه تیریده او اوس د لویدیز – ختیځ دهلیز او ددې لارې دوه طرفه کیدو په پرانیستلو سره د افغانستان د لارې د کموالي له امله شرکت پریکړه کړې چې وروسته له دې به د افغانستان د فضا څخه خپل عبوري پروازونه ترسره کوي.
د معلوماتو او عامه اړیکو آمریت
۱۶ سلواغه ۱۳۹۸