د ملکي هوایی چلند ادارې عمومي رئیس ډاکټر محمد قاسم وفایي زاده په افغانستان کې د UNOPS رئیس او استازي Paul Cruickshank سره په خپل کارې دفتر کې ولیدل.


په دغه لېدنه کې د هرات نړیوال هوايي ډګر تخنیکي همکارۍ، پراختیا، بیا رغونه او د ملکي هوايی چلند ادارې تخنیکي کارکوونکو ظرفیت لوړولو او همداراز د حامد کرزی نړیوال هوايي ډګر د امنیت مرکز په تجهیز کولو باندې بحث او نظرونه تبادله شول.
د ملکي هوايي چلند ادارې عمومي رئیس د هوایي چلند په بخش کې د UNOPS تخنیکي مرستو څخه مننه او قدردانې وکړ، او د دې ادارې د ظرفیت لوړولو او د تخنیکي پروګرامونو د ملاتړ او همکارۍ غوښتنه یې ترې وکړه.
د معلوماتو او عامه اړیکو آمریت
۱۹ د چنګاښ ۱۳۹۸