په کابل کې د UNOPS د دفتر مسؤولینوسره د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي رییس لېدنه

د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشرمحمود شاه حبیبي په افغانستان کې د یونپس د دفتر رییس پال کرکشینګ ، د زیر بنا په برخه کې مسؤول ارنیست هیننګ او د همکاریو په برخه کې مسؤول د میرمن کایو سره د خپل کار په دفتر کې وکتل.

 په دې کتنه کې د دې ادارې او د نوموړې مؤسسې ترمنځ د ګډو همکاریو په تړاو پرګن موضوعاتو باندېخبري شوي دي لکه: د هرات نړیوال هوایي ډګر امکان سنجی، د تخنیکي په برخه کې د UNOPS همکارۍ، د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې کارکوونکو ته ښوونیزې برنامې په لاراچول چې د امریکې د متحده ایالتونو له لورې تمویل کېږي، همداراز د ملکي هوایي چلند ادارې د کارکوونکو د ظرفیت لوړتیا او د ګډه کاري ټیم د ایجادولو په هکلهيې سره غږېدلی.

د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي د ظرفیت لوړولو او ښوونیزو برنامو په لاره اچول، د ترانسپورتي خدماتو د ښه والي او معیاري سازي په بر خه کې اړین وباله او د UNOPSدفتر له همکاریو څخه خوښۍ څرګنده کړ.

 UNOPSد ملګرو ملتونو له مهمو بنسټونو څخه ده چې د دولتي ارګانونوهمداراز د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې سره د پروژو د مدیریت او زیربنا په برخه کې تخنیکي همکاری وړاندې کوي.

د عامه اړیکو او اطلاعاتو آمریت

۱۳۹۶ د کب ۱۴