د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر د USAID مسؤل سره وکتل

د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي د USAID مسؤل د ډاکټر چارج بلینا سره وکتل. په دې کتنه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګرکې د شپږو پروژو چې ویل کېږي عملي کېږي د Feasibility Study په هکله خبري وکړې.

د عامه اړیکو او اطلاعاتو آمریت

۱۳۹۷ د غویې ۱۴