لومړنۍ الوتنه د افغان ښځینه پيلوټې له لوري کابل _ هرات ته ترسره شوه.

د کب ۹ / ۱۳۹۹
د افغانستان هوایي چلند ادارې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره کام ایر شرکت الوتنه، چې د الوتکې ټوله عمله ښځو ترسره کړه کابل_ هرات ته وشوه.
محدثه میرزایي، افغان پیلوټه او د ویرونیکا بورسیوا کپټانه، چې څلور ښځینه عمله هم ورسره وه، ۷۳۷_ ۵۰۰ بوینګ الوتکه یې ۸۰ دقیقو کې د ۳۵۰ میله واټن په وهلو سره له کابل نه هرات ته په خپلواکه توګه مدیریت کړه.
د افغانستان هوایي چلند اداره دا په خصوصي سکتور او په ځانګړې توګه ملکي هوایي چلند په برخه کې د ښځو یو پرمختګ بولي او د هوایي چلند په سکتور کې د ښځو مدیریت برخې ته متعهد دي.