dir="rtl"> میدان هوایی بین المللی مولانا جلاالدین محمد بلخی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

میدان هوایی بین المللی مولانا جلاالدین محمد بلخی

میدان هوایی بین المللی مولانا جلاالدین محمد بلخی  در ۹ کیلومتری شرق شهر مزار شریف قرار دارد، این میدان هوایی دارای دو خط رنوی برای نسشت و برخاست برای طیارات می باشد.

میدان هوایی بین المللی مولانا در عین وقت دارای ظرفیت بیشتر از دو مسافر می باشد که یکی از بزرگترین میادین هوایی کشور محسوب میشود. ساخت اولیه این میدان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۵۰ میلادی صورت گرفته است که سهولت های فراوان  از ناحیه  رفت و آمد برای مردم شمال فراهم ساخته است.

اخیر ترمینل جدید به ارزش ۶۰ میلیون یورو برای این میدان هوایی ساخته شده است که ترمینل سابقه آن به منظور استفاده داخلی صورت میگیرد.

حسیب سروش رئیس  میدان هوایی بین المللی مولانا

ایمیل: soroush@acaa.gov.af